Sociale Zekerheid

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers.

  1. De eerste pijler zijn enkele basisvoorzieningen welke door de overheid worden geregeld.
  2. De tweede pijler is een secundaire arbeidsvoorwaarde (het werknemerspensioen). Dit pensioen wordt altijd opgebouwd in de relatie werkgever – werknemer.
  3. Pensioenopbouw binnen de derde pijler is ieders eigen verantwoordelijkheid. Het zijn individuele regelingen. Vaak commerciële producten, af te sluiten bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Onder de derde pijler vallen bijvoorbeeld de lijfrenteverzekeringen en vermogensopbouw middels sparen en beleggen.

De sociale zekerheid is de eerste pijler van ons pensioenstelsel. Tot deze pijler behoren de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de ANW (Algemene nabestaandenwet).

Sociale verzekeringen

De AOW (Algemene Ouderdomswet) en de Anw (Algemene Nabestaandenwet) zijn sociale verzekeringen. Sociale verzekeringen worden betaald middels de heffing van inkomstenbelasting door de overheid. Sociale verzekeringen zijn op hun beurt weer onder te verdelen in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

Werknemersverzekeringen

Tot de groep van werknemersverzekeringen behoren de Ziektewet, WIA en WW.

Volksverzekeringen

De AOW (Algemene Ouderdomswet) en de Anw (Algemene Nabestaandenwet) behoren tot de groep volksverzekeringen. Voor volksverzekeringen geldt dat je er recht op hebt wanneer je bent.