Pensioen

De tweede pijler van het pensioensysteem wordt gevormd door het (werkgevers)pensioen. Pensioen is een afspraak tussen een werknemer en zijn werkgever. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Een werkgever is niet verplicht zijn werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Wanneer de werkgever aan één werknemer een pensioenregeling aanbiedt zijn alle werknemers gerechtigd gebruik te maken van deze pensioenregeling.

Wanneer een werkgever een pensioenregeling aanbiedt, dient deze regeling te voldoen aan de Pensioenwet.