Nieuws

Meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt dat er automatisch partnerpensioen moet zijn, ongeacht de aard van de relatie. Ook vanuit de Tweede Kamer is er aandacht voor het partnerpensioen van de samenwoner. Op dit moment is soms in pensioenregelingen niets geregeld voor de partner met wie de deelnemer samenwoont.

De meeste Nederlanders zijn niet bezig met hun financiële toekomst. Een uitzondering vormt de hoger opgeleide 50-plusser met een inkomen boven de 3000 euro netto per maand.

Nog nooit heb ik iemand enthousiast horen zeggen dat er zo’n gezellig stukje over toeslagen op de aow in de krant stond. Nieuws over de aow is niet iets waar lezers zich als eerste op storten. Maar het onderwerp leeft wel. Bijna dagelijks komen er op onze redactie vragen over binnen. Mensen hebben gehoord dat ze worden gekort op de aow als ze bijverdienen, dat ze helemaal niets meer krijgen voor hun partner, of eerst wel, maar over een paar jaar niet meer… Hoe zit dat nu precies?

Slechts één op de drie burgers weet dat een aow’er met een jongere partner in aanmerking kan komen voor een toeslag op het eigen aow-pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden door Netspar in samenwerking met de Stichting Pensioenkijker.nl, waaraan op verzoek van OverGeld.nl een vraag over de aow-toeslag is toegevoegd.

DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) kan met ingang van volgend jaar niet, zoals is gepland, een speciaal label voor pensioenregelingen invoeren om de oudedagsvoorzieningen met elkaar vergelijkbaar te maken.

Nederlanders hebben al weinig aandacht voor pensioen, bij scheiding is het wel het laatste waar men aan denkt. Dit terwijl het op dat moment zaak is de verdeling van het pensioen goed te regelen. Vooral vrouwen die zelf weinig of geen pensioen hebben opgebouwd, komen er nogal eens bekaaid vanaf.

Ik zit nu twee jaar voor mijn pensioendatum en ben mijn financiën op een rij aan het zetten. Nu heb ik in het verleden zowel pensioen als lijfrente opgebouwd. Kunt u mij uitleggen wat het verschil is? Het is toch allebei gewoon belast als inkomen?

amsterdam - De FNV is tegen beperking van het pensioensparen voor topinkomens, die door het kabinet wordt beoogd. ‘Het aanpakken van topinkomens is goed, maar dit middel is fout’, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

Ik kon niet meer werken in de gezondheidszorg en zit daarom in de OBU (overbruggingsuitkering tot aan het pensioen). Ik wil nu thuiswerk gaan doen. Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen?

AMSTERDAM - De boetes die De Nederlandsche Bank (DNB) de pensioenfondsen ABP en PGGM heeft opgelegd voor de verkoop van levensloopregelingen, lopen in de miljoenen. PGGM moet 1,3 miljoen euro betalen wegens het overtreden van de wet, ABP 900.000 euro.

Pagina's