Nieuws

De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen of kleine en middelgrote pensioenfondsen zijn opgewassen tegen de toegenomen eisen die aan hen worden gesteld.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 36% van de pensioeninstellingen die aan het onderzoek meewerkten nog geen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verstrekt.

Pensioenfonds van toezichthouder DNB stapt ook over op 'fiduciair' beheerder.

Ondernemingspensioenfondsen hebben verzuimd te voldoen aan de wettelijk geregelde informatieplicht ten opzichte van (ex-)werknemers.

Eén op de drie huwelijken loopt op de klippen. U kent vast wel iemand in uw omgeving, verwikkeld in een echtscheiding. Natuurlijk heeft een scheiding ook gevolgen voor het pensioen! Hoe zit dat nu eigenlijk?

Nederlandse vrouwen zijn niet erg ambitieus en kinderen krijgen is maar voor een deel van hen het belangrijkste in het leven.

Een arbeidsovereenkomst die vanzelf afloopt omdat de werknemer 65 jaar wordt, is geen leeftijdsdiscriminatie. Voorwaarde is wel dat de gedwongen pensionering is bedoeld om jongeren aan een baan te helpen. Het Europese Hof van Justitie heeft dat bepaald na een klacht van een Spaanse werknemer.

DEN HAAG - Het CDA in de Eerste Kamer wil dat rijke ouderen zelf meer opdraaien voor de stijgende kosten van de zorg. Op die manier kan de overheid ouderen zonder veel vermogen of pensioen beter ondersteunen.

Werknemers in Nederland willen best na de pensioensgerechtigde leeftijd van 65 doorwerken, maar dan in deeltijd. Dit blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut Netspar en de Universiteit van Tilburg uitvoerden.

We worden continu gewaarschuwd voor de vergrijzing. Langer werken lijkt onontkoombaar. Maar wie na zijn pensioen door wil gaan met werken, loopt vaak met het hoofd tegen de muur.

Pagina's