Nieuws

AMSTERDAM - Bij verandering van baan krijgt iedereen een papier met een aanvraag voor waardeoverdracht. Daarmee kan het opgebouwde pensioengeld meeverhuizen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Sinds 1994 is dit mogelijk, om te voorkomen dat er grote gaten vallen in de pensioenopbouw van een werknemer of dat het pensioen versnipperd raakt. Overdracht kan letterlijk duizenden euro's schelen, maar is niet in alle gevallen verstandig.

AMSTERDAM - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie om 65-plussers met aanvullende bijstand een langer verblijf buiten Nederland toe te staan. Tot nu toe kon men maximaal 13 weken buiten Nederland verblijven.

Pensioeninformatie moet makkelijk te begrijpen zijn, worden toegespitst op doelgroepen én beter aansluiten bij belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke leven. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport 'Op weg naar pensioenbewust zijn' dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs aan minister Donner heeft aangeboden.

DEN HAAG - Werknemers geven gemiddeld eenderde van hun brutoinkomen uit aan AOW- en pensioenpremie (inclusief werkgeversbijdrage). Maar slechts weinigen weten wat zij daar op hun 65e voor terugkrijgen, of dat veranderingen, andere baan, echtscheiding of eigen bedrijf, flink doorwerken in de pensioenopbouw. "Tja, en tegen de tijd dat mensen doorhebben dat het pensioen wel eens stevig kan tegenvallen, is het te laat om er nog wat aan te doen", zegt Robin Linschoten, voorzitter van een commissie die minister Donner (Sociale Zaken) adviseert over het 'pensioenbewustzijn'. "Het is ook een verschrikkelijk moeilijk onderwerp, dat vooral voor jonge mensen ver achter de horizon ligt.

DEN HAAG (ANP) - Bijna drie op de tien 45-plussers dachten vorig jaar nog eerder te kunnen stoppen met werken dan de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van twee jaar eerder.

Den Haag, 8 febr. Het kabinet moet de pensioengerechtigde leeftijd elk jaar met een maand verhogen. Ook moeten mensen wettelijk het recht krijgen om na hun 65ste jaar te blijven werken.Dat staat in het eindrapport van de regiegroep GrijsWerkt.

DEN HAAG - Nederland moet de pensioenleeftijd verhogen tot 67 jaar. Ook moeten er meer mensen aan het werk, anders zijn de kosten van de vergrijzing straks niet meer te betalen.

De pensioenpremies zullen niet omhoog hoeven als gevolg van de internationale kredietcrisis.

AMSTERDAM - Wanneer u vóór 1981 gescheiden bent, zou u tot de groep mensen kunnen behoren die volgend jaar €4500 krijgt uitbetaald. Vorige week heeft minister De Geus namelijk het besluit ’Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening’ bekendgemaakt. Aan de jarenlange inspanningen van de Stichting Recht op Recht vóór 1981 is daarmee een eind gekomen. Deze stichting maakte zich sterk voor mensen die vóór 27 november 1981 zijn gescheiden.

AMSTERDAM - Werken na je 65e wordt steeds populairder in Nederland. Inmiddels zijn meer dan 100.000 mensen van 65 jaar en ouder gemiddeld 25 uur per week aan de slag.

Pagina's