Puzzelen met de AOW

Nog nooit heb ik iemand enthousiast horen zeggen dat er zo’n gezellig stukje over toeslagen op de aow in de krant stond. Nieuws over de aow is niet iets waar lezers zich als eerste op storten. Maar het onderwerp leeft wel. Bijna dagelijks komen er op onze redactie vragen over binnen. Mensen hebben gehoord dat ze worden gekort op de aow als ze bijverdienen, dat ze helemaal niets meer krijgen voor hun partner, of eerst wel, maar over een paar jaar niet meer… Hoe zit dat nu precies?

Veel mensen snappen de regeling rond de aow en de toeslag voor de jongere partner niet. Die is ook ingewikkeld. Daarom hebben we de regeling plus de meest voorkomende vragen voor u op een rijtje gezet. Zie het als een puzzel waaruit u kunt afleiden hoe uw eigen situatie is of zal zijn. De regeling zoals die nu is Hebt u een partner die ouder is dan u en wordt u vóór 1 januari 2015 65 jaar? Dan ontvangt u de aow voor gehuwden. Netto is dit 50% van het minimumloon. Wanneer uw partner ook 65 is, krijgt deze zelf ook aow voor gehuwden. In totaal ontvangt u dus 100% van het netto minimumloon. Zo worden mensen soms voor het eerst van hun leven, tweeverdiener. Iemand die aow ontvangt, mag bijverdienen. Bijverdiensten worden niet gekort op de aow-uitkering. Hebt u een partner die jonger is dan u en wordt u vóór 1 januari 2015 65 jaar? Dan ontvangt u de aow voor gehuwden en kunt u een toeslag op uw aow krijgen. Deze toeslag is in principe net zo hoog als de aow voor gehuwden. De partner zelf krijgt dus niets, het is de aow-gerechtigde die de toeslag ontvangt. U bent 65 en mag dus bijverdienen zonder dat er korting dreigt, maar inkomsten van uw partner kunnen wél gekort worden op uw toeslag. Inkomsten uit vut, pensioen, een via het werk afgesloten lijfrente of een uitkering van uw partner worden volledig gekort. Voor inkomsten uit arbeid geldt een gedeeltelijke vrijstelling. Pas wanneer de partner meer dan €1175 bruto per maand verdient, is de korting zo hoog dat de toeslag helemaal niet wordt uitbetaald. Het recht op de toeslag blijft dan overigens in principe wel bestaan. Wanneer de jongere partner dus minder gaat werken of stopt, kan men dat doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De toeslag wordt dan weer uitbetaald. Verhalen dat men twee jaar voordat de oudste partner aow gaat ontvangen, zou moeten stoppen met werken om de toeslag niet in gevaar te brengen, zijn dus onzin, maar blijkens de brieven die wij krijgen, leven ze wel. Inkomsten uit spaargeld, beleggingen of een privé afgesloten lijfrente van de partner, worden niet gekort op de toeslag. Dat de toeslag wordt uitbetaald aan de 65-plusser en niet aan de partner lijkt een klein verschil met de situatie waarin de partner zelf de toeslag krijgt. In totaal komt er immers toch 100% van het netto minimumloon binnen. Toch is het belangrijk, want het betekent dat de toeslag bij de 65-plusser belast wordt. Als de 65-plusser voldoende belasting betaalt, dan houdt de jongere partner wanneer die zelf geen inkomen heeft, dus recht op uitbetaling van de volledige algemene heffingskorting. Mensen gaan na hun 65e minder belasting betalen. Wanneer iemand alleen aow ontvangt plus een toeslag voor de nietwerkende partner, dan betaalt hij of zij niet meer dan circa €1327 belasting. Omdat mensen nooit méér algemene heffingskorting uitbetaald kunnen krijgen dan zij samen met de partner aan belasting verschuldigd zijn, kan de partner in een dergelijk geval dus nooit meer dan €1327 heffingskorting krijgen uitbetaald. Maar tegenwoordig hebben veel mensen naast hun aow en toeslag ook nog recht op een pensioen. Daar betalen ze natuurlijk ook belasting over. Hierdoor hebben veel jongere partners dus toch recht op de volledige algemene heffingskorting van €2043. Wat nu als u wél vóór 2015 65 zult worden, maar uw partner níet? Dan blijft de huidige regeling gewoon voor u gelden. U zult dus ook na 2015 voor uw partner een toeslag ontvangen op uw aow. Ook blijven de regels die nu gelden voor korting op de toeslag bij inkomsten van de partner gewoon van kracht. Wat als u overlijdt vóór uw partner zelf recht heeft op aow? Wanneer u overlijdt, stopt niet alleen de uitbetaling van uw aow, maar ook van de toeslag. Als u naast uw aow nog pensioen ontvangt, dan krijgt uw partner waarschijnlijk recht op een nabestaandenpensioen. Hoeveel dat zal zijn, kunt u navragen bij uw pensioenfonds. Eisen Uw partner krijgt alleen recht op een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (anw), wanneer hij of zij aan één van de volgende drie vereisten voldoet: - de partner moet vóór 1950 geboren zijn; of - de partner moet meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn; of - de partner verzorgt een minderjarig kind. Wanneer uw partner géén of een minimaal recht op pensioen heeft en ook geen recht op een anw-uitkering, dan zal er moeten worden ingeteerd op het spaargeld of de overwaarde van het eigen huis, tot de partner zelf recht krijgt op aow. Of hij of zij zal weer aan de slag moeten. Het kan moeilijk zijn een baan te vinden wanneer men al een tijdje uit het arbeidsproces is. Soms – zeker bij een groot leeftijdsverschil tussen de partners – is dit een reden voor de jongere partner om de baan niet op te zeggen en de korting maar voor lief te nemen. Overwaarde Is er geen spaargeld of overwaarde en kan er geen baan gevonden worden, dan staat natuurlijk altijd de weg naar de gemeente nog open voor een (aanvullende) bijstandsuitkering. De laatste jaren zijn de eisen die men aan ontvangers van een bijstandsuitkering stelt echter aangescherpt. Uw partner moet er rekening mee houden dat alles erop gericht zal zijn hem of haar uit de uitkering en op de arbeidsmarkt te krijgen. Vanaf 2015 wordt alles anders Wordt u na 1 januari 2015 65 jaar, dan hebt u geen recht op een toeslag voor uw partner. Ook al heeft uw partner zelf geen inkomen. In schrijnende gevallen waarin de gehuwde aow (50% van het minimumloon) het enige inkomen is en er verder geen spaargeld of overwaarde in het huis zit, zult u aanvullende bijstand kunnen aanvragen bij de gemeente. Ook dan dient u er rekening mee te houden dat de gemeente verwacht dat de jongere partner een baan zal proberen te vinden. Wanneer u vóór 2015 al 65 bent, verandert er niets. U houdt uw recht op een toeslag voor uw jongere partner tot uw partner zelf ook 65 is. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl, kunt u informatie vinden over de aow en de anw.