Maak zorg duurder voor rijke ouderen

DEN HAAG - Het CDA in de Eerste Kamer wil dat rijke ouderen zelf meer opdraaien voor de stijgende kosten van de zorg. Op die manier kan de overheid ouderen zonder veel vermogen of pensioen beter ondersteunen.

Dat betoogde CDA-fractievoorzitter Jos Werner dinsdag tijdens de algemene politieke beschouwingen in de senaat, het debat met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Volgens Werner wordt er al jaren gesleuteld aan de AWBZ, de volksverzekering voor langdurige onverzekerbare zorg, maar wordt desondanks steeds het budget overschreden. Hij bepleitte dinsdag een fundamentele hervorming om de AWBZ-zorg toegankelijk te houden voor wie die het hardst nodig heeft. ,,We kunnen niet door blijven gaan met het verschralen van de zorg, beknibbelen op het AWBZ-pakket en het verhogen van bijbetalingen'', aldus Werner. Als eerste maatregel denkt hij aan het schrappen van de huisvestingskosten uit de AWBZ, kosten voor het verblijf in een verpleeghuis. Volgens hem is de toekomstige generatie ouderen aanzienlijk welvarender dan de naoorlogse en daardoor beter in staat zelf de kosten van de zorg te dragen. Het CDA vindt dat het kabinet in zijn plannen voor volgend jaar te gemakkelijk voorbijgaat aan de oplopende kosten van de vergrijzing. Maatregelen als de toekomstige AOW-heffing en het stimuleren van langer doorwerken noemde hij dinsdag ,,mondjesmaat''. Na de forse hervormingsplannen van het vorige kabinet lijkt in de ogen van Werner nu ,,de sense of urgency'' wat weggevallen. (ANP)