Eenmalige uitkering voor 'slachtoffers' huwelijksbreuk voor 1981

AMSTERDAM - Wanneer u vóór 1981 gescheiden bent, zou u tot de groep mensen kunnen behoren die volgend jaar €4500 krijgt uitbetaald. Vorige week heeft minister De Geus namelijk het besluit ’Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming pensioenverevening’ bekendgemaakt. Aan de jarenlange inspanningen van de Stichting Recht op Recht vóór 1981 is daarmee een eind gekomen. Deze stichting maakte zich sterk voor mensen die vóór 27 november 1981 zijn gescheiden.

Vóór die datum werden bij een scheiding de opgebouwde pensioenen niet gedeeld. Dat leidde soms tot schrijnende situaties, vooral voor vrouwen. Zeker in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was het immers nog heel gewoon dat vrouwen minder gingen werken of zelfs stopten als ze trouwden. Meestal hadden de vrouwen zelf dus bijna geen pensioen opgebouwd. Er werd van uitgegaan dat het opgebouwde pensioen voor man en vrouw samen was. Omdat pensioenen niet gedeeld werden, bleven de vrouwen na een scheiding vaak zonder pensioenrechten achter. Succes In 1995 boekte de Stichting Recht op Recht voor 1981 haar eerste succes. Bij de invoering van de Wet pensioenverevening kwam er alsnog een regeling: was men voor 1981 gescheiden, na een huwelijk van minstens 18 jaar waaruit ook kinderen geboren waren, dan kreeg men alsnog recht op een kwart van het ouderdomspensioen dat de ex-echtgenoot tot de scheiding had opgebouwd. Veel mensen vielen buiten de boot, omdat zij korter dan 18 jaar getrouwd waren geweest of het huwelijk kinderloos was gebleven. Nu is daar dus alsnog iets aan gedaan. Op 13 december jl. heeft de minister van Sociale Zaken voor mensen die vóór 1981 gescheiden zijn, een nieuwe regeling afgekondigd, zowel voor mannen als voor vrouwen. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt recht op een eenmalige tegemoetkoming. Niet van de ex-echtgenoot, maar uit de algemene middelen. Deze tegemoetkoming van €4500 netto wordt eind 2007 uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Over die €4500 hoeft geen belasting te worden betaald. Het geldt ook niet als inkomen bij het bepalen van recht op huursubsidie en/of zorgtoeslag. Het half jaar dat ligt tussen het nemen van dit besluit en het toesturen van de aanvraagformulieren is nodig om ervoor te zorgen dat de aanvragen soepel verwerkt kunnen worden. Er komen naar schatting 13.000 mensen voor de tegemoetkoming in aanmerking. Het is dan wel zo prettig als zij na hun aanvraag niet heel lang op uitbetaling hoeven wachten. Wanneer komt u in aanmerking? Allereerst moet u vóór 27 november 1981 gescheiden zijn na een huwelijk dat minstens zes jaar heeft geduurd. Verder zijn er nog vier eisen waar u aan moet voldoen om de €4500 ook werkelijk uitbetaald te krijgen. Namelijk: 1. U moet op 1 juli 2007 ingezetene in Nederland zijn 2. U moet op 1 juli 2007 recht hebben op ongehuwde aow 3. Uw belastbare inkomen moet in 2005 lager zijn geweest dan €12.822 4. U mag niet in aanmerking zijn gekomen voor de speciale regeling uit 1995. De tegemoetkoming is dus niet voor mensen die op grond van de Wet pensioenverevening recht hebben op een kwart van het ouderdomspensioen van hun ex-echtgenoot. Wanneer u aan al deze eisen voldoet, hoeft u zelf geen actie te ondernemen. De SVB zal u tussen 1 juli 2007 en 1 oktober 2007 een aanvraagformulier toesturen.