AOW-toeslag onbekend fenomeen

Slechts één op de drie burgers weet dat een aow’er met een jongere partner in aanmerking kan komen voor een toeslag op het eigen aow-pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden door Netspar in samenwerking met de Stichting Pensioenkijker.nl, waaraan op verzoek van OverGeld.nl een vraag over de aow-toeslag is toegevoegd.

Op de vraag hoe hoog de aow-uitkering is voor iemand die 65 jaar is, maar zijn of haar partner nog niet, weet 41 procent van de ondervraagden dat die aow-uitkering gelijk is aan die voor één gehuwde. 17 procent verklaart dat de hoogte van de aow-uitkering afhangt van de hoogte van het inkomen van de partner. Dit antwoord is formeel niet juist, maar geeft er wel blijk van dat men enigszins weet dat er iets aan de hand is met de uitkering voor iemand met een jongere partner. Jongere partner Bijna 12 procent van de ondervraagden denkt dat iemand die 65 wordt en een jongere partner heeft een aowuitkering krijgt die gelijk is aan de aow-uitkering voor een echtpaar. Het resultaat van dit onderzoek is, aldus Pensioenkijker.nl, opmerkelijk, omdat veel instanties en organisaties zich zorgen maken over het feit dat de toeslag op de aowuitkering gaat verdwijnen voor mensen die vanaf 2015 in aanmerking komen voor de aow. Nu blijkt dat het merendeel van de burgers niet op de hoogte is van het feit dat er zoiets als een toeslag is. De vraag over de aow-toeslag werd gesteld in de Nationale Pensioenkijker: een grootschalige trendmeting die door Netspar in samenwerking met Pensioenkijker.nl wordt uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt verder dat mensen over het algemeen denken dat de koopkracht van de aow’er er de komende jaren op achteruit zal gaan. Ook verwachten Nederlanders dat de aow-gerechtigde leeftijd omhoog zal gaan. De Nationale Pensioenkijker meet de veranderingen in de houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van de aow en het aanvullende pensioen. Het onderzoek wordt maandelijks uitgevoerd. OverGeld.nl zal regelmatig vragen toevoegen aan dit onderzoek en daarover berichten.