65-plussers met aanvullende bijstand mogen langer op vakantie

AMSTERDAM - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van PvdA, GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie om 65-plussers met aanvullende bijstand een langer verblijf buiten Nederland toe te staan. Tot nu toe kon men maximaal 13 weken buiten Nederland verblijven.

De politieke lobby van ANBO voor 50-plussers, FNV en LOM samenwerkingsverbanden heeft succes opgeleverd. Door de druk van de politieke lobby gaat de Tweede Kamer nu akkoord met een verblijf van 26 weken. Begin 2008 bleek al dat ook een meerderheid van de Tweede Kamer de regels voor de aanvullende bijstand te streng en te ingewikkeld voor 65-plussers vond. Vanuit ANBO, FNV en LOM samenwerkingsverband zijn suggesties gedaan, die op korte termijn te realiseren zijn. Behalve een verruiming van het verblijf in het buitenland, was dat een integrale uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers door de Sociale Verzekeringsbank, een ruimere vermogens- en inkomensregeling en een betaalbare reparatiemogelijkheid voor het AOW-gat. Nu is het eerste politieke schaap van het AOW-hiaat over de dam. Wij blijven ervoor strijden dat de rest van de kudde in rap tempo volgt.