Je van baan verandert

baan veranderen en pensioen

Een nieuwe baan. Leuk! Een nieuwe uitdaging! Meer salaris! Maar ... ook misschien wel een ander pensioen. Een belangrijk moment dus om te kijken wat je nieuwe baan betekent voor je pensioen.

Stel jezelf de volgende vragen.

1. Heeft mijn nieuwe werkgever een pensioenregeling?

Dat is zo als je werkgever onder een CAO valt. Valt je werkgever niet onder een CAO? Dan is hij niet verplicht om een pensioenregeling te hebben. Er zijn dus twee situaties mogelijk:

 • Je werkgever heeft een pensioenregeling:
  Vraag hem dan hoe die regeling eruit ziet. Je pensioen is meestal niet alleen ouderdomspensioen. Je bouwt ook nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen op. Meestal betaal je zelf mee aan je pensioen. Klik hier voor uitleg van de diverse regelingen.
 • Je werkgever heeft geen pensioenregeling.

2. Blijf ik in dezelfde bedrijfstak werken?

 • Ja?
  Dan verandert je pensioen niet. Er moet voor die bedrijfstak natuurlijk wel een pensioenfonds zijn. Als je onder dezelfde CAO blijft vallen, heeft je nieuwe werkgever waarschijnlijk dezelfde pensioenregeling. Dan houd je gewoon recht op het pensioen dat je hebt opgebouwd. En bouw je op dezelfde manier pensioen op.
 • Nee?
  Dan loop je risico op een pensioenbreuk.

3. Val ik bij mijn nieuwe werkgever onder een andere CAO?

Als dat zo is, bouw je bij je nieuwe werkgever een tweede pensioen op.

Je houdt je recht op het pensioen dat je bij je oude werkgever opbouwde. Vaak krijg je dan nog maar één keer per vijf jaar een overzicht van je vorige pensioenfonds.

4. Moet ik mijn pensioen overdragen?

Je kunt je oude pensioen ook overdragen aan je nieuwe pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Vraag aan je nieuwe pensioenfonds een berekening van je pensioen. Dan kun je beoordelen wat voor jou het beste is. Op die berekening zie je hoe je pensioenrechten veranderen. Let hierbij niet alleen op je ouderdomspensioen, maar ook op de regelingen voor je nabestaanden.

Vraag waardeoverdracht op tijd aan

Zorg ervoor dat je waardeoverdracht aanvraagt binnen zes maanden nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Zo voorkom je dat het pensioenfonds niet meewerkt aan de waardeoverdracht.

5. Heb ik een pensioenbreuk

In twee gevallen kun je te maken krijgen met een pensioenbreuk:

 • Je oude pensioen groeit niet mee met de loon- en prijsontwikkelingen in Nederland.
 • Je pensioen wordt berekend op basis van je laatstverdiende loon (de eindloonregeling). Als je salaris omhoog gaat, gaat je nieuwe pensioen ook omhoog. Maar je oude pensioen groeit niet mee. Het verschil tussen je inkomen en je pensioen is bij je nieuwe pensioenregeling groter dan bij de oude regeling.