Je dood gaat

overlijden en pensioen

Niet prettig om over te praten. Maar wel fijn om te weten dat je nabestaanden dan inkomen ontvangen. Dat kan zijn:

Je partner krijgt misschien al pensioen

Misschien krijgt je partner een nabestaandenvoorziening van de overheid. Bijvoorbeeld op grond van de Algemene nabestaandenwet. Dat kan in vier gevallen:

  • je partner is geboren vóór 1 januari 1950;
  • je partner was zwanger op het moment dat haar toenmalige partner overleed;
  • je partner heeft kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
  • je partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.