Je arbeidsongeschikt wordt

arbeidsongeschikt en pensioen

Dan krijg je meestal een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In sommige gevallen krijg je ook een uitkering uit het Arbeidsongeschiktheidspensioen of het Invaliditeitspensioen.

In de periode dat je arbeidsongeschikt bent, blijf je meestal pensioen opbouwen. Je betaalt dan geen premie. De meeste regelingen kennen zo'n premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Bij veel regelingen geldt wel dat je voor een bepaald minimumpercentage moet zijn afgekeurd.